deco
deco

Despre

În Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, cadrele didactice desfăşoară o activitate ştiinţifică fructuoasă, în cadrul Centrului de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative (CSJESA). CSJESA este atestat să desfăşoare activităţi de cercetare-dezvoltare prin Decizia Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică nr. 9696/14.07.2008. De asemenea, în cadrul Universităţii funcţionează următoarele trei centre de cercetare ştiinţifică: 1). Centrul de studii juridice; 2). Centrul de studii economice şi 3). Centrul de studii socio-administrative.

Rezultatele acestei activităţi se regăsesc în publicarea a numeroase tratate, cursuri şi monografii de specialitate, la edituri importante din ţară. De asemenea, membrii CSJESA participă cu studii de specialitate publicate în reviste de profil, naţionale şi internationale, indexate în prestigioase baze de date (Thomson Reuters, Index Copernicus, CEEOL, EBSCO CEEAS, etc).

Componentă importantă a activităţii de cercetare-dezvoltare o reprezintă proiectele de cercetare, finanţate atât din fonduri publice, pe bază de concurs, cât şi proiectele de cercetare finanţate din fonduri private, naţionale sau internationale.

Astfel, în decursul ultimilor ani, în cadrul CSJESA au fost implementate proiecte importante cum ar fi Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri în perspectiva integrării în Uniunea Europeană. Măsuri de eficientizare a prevenirii şi combaterii (contract de cercetare nr. 35/2006 , încheiat cu Unitatea Exexutivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare), Procesul penal în Romania, între celeritate şi legalitate (contract de cercetare nr. 727/2007, încheiat cu Unitatea Exexutivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare), Fundamentele dreptului penal al Uniunii Europene (contract de cercetare nr. 27/2010, încheiat cu Unitatea Exexutivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare), Uniformizarea practicii judiciare şi armonizarea cu jurisprudenţa CEDO, imperativ al  înfăptuirii justiţiei.

Componentă esenţială a cercetării-dezvoltării în Universitatea “Nicolae Titulescu” o reprezintă şi organizarea anuală a CKS, conferinţa ştiinţifică internatională “Challenges of the Knowledge Society”, manifestare ştiinţifică ce şi-a câştigat un loc binemeritat în rândul evenimentelor dedicate ştiinţelor sociale. Din anul 2009, volumul conferinţei, CKS eBook, publicat la “Pro Universitaria”, editură recunoscută CNCSIS, este indexat în prestigioasa bază de date international EBSCO CEEAS.

În aceeaşi direcţie, a încurajării activităţilor de cercetare, vizând însă segmentul tinerilor cercetători, a fost organizată Conferinţa Studenţească Anuală “Nicolae Titulescu”, CONSTANT, manifestare ştiinţifică dedicată studenţilor şi masteranzilor, organizată în parteneriat cu Universitatea din Miskolc, Ungaria. volumul conferinţei, CONSTANT eBook este publicat la “Pro Universitaria”, editură recunoscută CNCSIS.

Evenimente

deco