deco
deco

PROIECTE / Procesul penal in Romania, intre celeritate si legalitate

Proiectul de cercetare a avut ca obiectiv elaborarea unui ghid care să sprijine activitatea judiciară desfăşurată de organele de urmărire penală în vederea realizării obiectivului fundamental al acestei faze procesuale: strângerea de probe pentru aflarea adevărului judiciar la timp şi în mod complet.

coperta1
Ghidul a fost structurat în două componente. Prima dintre aceste componente a inclus unele elemente ce aparţin teoriei dreptului penal procesual şi substanţial, într-o formă care să permită o consultare rapidă. Cea de-a doua parte a fost rezervată  conceperii unor formulare care să respecte principiul legalităţii şi să îl sprijine pe cel al celerităţii. Un astfel de ghid este binevenit in peisajul juridic românesc din mai multe motive: uşurează activitatea organelor judiciare implicate în activitatea de cercetare penală, atât prin faptul că oferă o sinteză teoretică, dar şi prin aceea că propune formulare care diminuează posibilitatea ca înscrisurile încheiate în cadrul procesului penal să prezinte omisiuni; redactarea ghidului reprezinta un important pas in eficientizarea activităţii unui extrem de important segment judiciar penal (procurori, organele de cercetare ale poliţiei judiciare, organele de cercetare penală speciale), în condiţiile actuale ale derularii procesului de tragere la răspundere penală a persoanelor fizice ori juridice acuzate de săvârşirea unor infracţiuni, caracterizate prin vicii grave de procedură care împietează, de multe ori, vital, asupra aflării adevărului; prin includerea elementelor specifice tragerii la răspundere penală a persoanei juridice româneşti ghidul propune formulare care să acopere acest nou aspect al răspunderii penale.
coperta3

Ghidul îndreptar de urmărire penală a fost editat de către Editura Universul Juridic, Bucureşti, în anul 2009, având următorii autori : prof. univ. dr. Vasile Bercheşan (coordonator), lect. univ. dr. Mircea Damaschin, lect. univ. dr. Bogdan Micu, conf. univ. dr. Mirela Gorunescu, prep. univ. Lamya-Diana Al-Kawadri, Sorin Tănase. De asemenea, în cadrul proiectului de cercetare a fost elaborat 

deco