deco
deco

PROIECTE / Proiect Parteneriat Team Aviation Solution

Proiect parteneriat Team Aviation Solution. Team Aviation Solution (TAS), organizaţie non-profit al carei scop este promovarea şi diseminarea dreptului aerian, dreptul transporturilor şi elemente de induistrie aeronautică prin organizarea de conferinţe, seminare, workshop-uri, cursuri şi alte tipuri de programe de pregătire profesională, cercuri de lucru, atât în România şi Europa Centrală şi de Est, a devenit din ianuarie 2011 partenerul Universităţii “Nicolae Titulescu”. În acest sens, o serie de evenimente şi programe de pregătire comună au fost şi vor fi organizate în strânsă cooperare.
Programele organizate de Team Aviation Solution beneficiază de susţinerea Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), Institutul Internaţional de Drept Aerian şi Spaţial Universitatea Leiden, precum şi de sprijinul Insitutului de Drept Aerian şi Spaţial Universitatea McGill, Asociaţia Europeana de Drept Aerian. La nivel naţional, programele TAS s-au bucurat de suportul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi de o colaborare fructuoasă cu instituţiile din aviaţia civilă.

În anul 2011 TAS a organizat în cooperare cu instituţiile din aviaţia civilă din România şi în strânsaă colaborare cu Universitate “Nicolae Titulescu” cea de-a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale de Drept Aerian din Europa Centrală şi de Est, desfăşurată sub egida OACI şi a Grupului de Rotaţie Central European.

Totodată, TAS, Universitatea “Nicolae Titulescu” şi ELSA (The European Law Students’ Assciation) au organizat primul seminar de drept aerian destinat studenţilor. Acest seminar introductiv în tainele dreptului aerian este unul dintr-o serie numeroasă ce vor urma în cursul anul 2012. Seminarele vor fi organizate pe un interval de 2, 3 sau 5 zile, în funcţie de subiectele abordate şi fac parte dintr-un modul de Drept Aerian pus la dispoziţie studenţilor, cât şi profesioniştilor din aviaţia civilă care doresc să se specializeze sub aspect juridic, în domeniul în care activează. Această serie de seminare va fi susţinută atât în limba română, cât şi în limba engleză, în paralel.
Anul acesta TAS va orgaizarea în premieră secţiunea de Transport Aerian din cadrul – Conference of the Knowledge Society, conferinţă desfăşurată sub egida Universităţii “Nicolae Titulescu”, secţiune ce va reunii sub aceeaşi cupolă somităţi în material dreptului aerian, atât la nivel national, cât şi internaţional.

Printre programele TAS din anul 2012 menţionăm:
Regulation and liberalization of air transport – curs de două zile de introducere în problematica dreptului internaţional public aerian şi în principalele chestiuni ce preocupă societatea internaţională în domeniul aviaţiei civile.
Aviation professionals and their challange in law – curs de două zile care prezintă conţinutul celor mai importante texte internaţinale în domeniul aviaţiei civile, precum şi problemele cu care se confruntă cel mai des profesioniştii din aviaţia civilă.

deco