deco
deco

PROIECTE / Uniformizarea practicii judiciare si armonizarea cu jurisprudenta CEDO - imperativ al înfaptuirii justitiei Propuneri legislative privind asigurarea unei practici judiciare unitare


Pentru vizualizarea impactului rezultatelor http://csjesa.univnt.ro/uploads/impactul_rezultatelor.pdf
Pentru raportul anual pe 2011 http://csjesa.univnt.ro/uploads/raport_2011.pdf
Pentru sinteza cercetarii pe 2011 http://csjesa.univnt.ro/uploads/sinteza_lucrarii.pdf
Pentru vizualizarea punctului de vedere al CSM referitor la Anteproiectul de lege privind asigurarea practicii judiciare unitare http://csjesa.univnt.ro/uploads/punct_vedere.pdf

coperta2
Obiectul cercetarii îl constituie elaborarea unei ample lucrari care va analiza: reglementarea nationala, europeana si straina cu privire la rolul jurisprudentei in cadrul izvoarelor dreptului; identificarea cauzelor jurisprudentei neunitare; armonizarea legislatiei romanesti cu jurisprudenta cedo; reformarea recursului in interesul legii si a recursului; extinderea sferei subiectelor care au calitate procesuala pentru sesizarea sectiilor unite ale instantei supreme.

Proiectul de cercetare urmareste sa evidentieze necesitatea unei reglementari corespunzatoare in materia recursului in interesul legii si a altor instrumente juridice (de pilda recursul) de uniformizare a practicii judiciare, avand in vedere faptul ca legiuitorul nu s-a preocupt de reglemetarea adecvata a acestei materii,  iar practica instantelor este neunitara, afectand predictibilitatea actului de justitie si conducand la neincrederea justitiabililor in sistemul judiciar.

coperta4

Prin activitatea de cercetare propusa intentionam sa aducem o contributie semnificativa la crearea unui cadru juridic care sa impuna uniformizarea jurisprudentei. In acest sens, dupa ce vom analiza stadiul cunoasterii, inclusiv sub aspectul cauzelor jurisprudentei neunitare, si sintetiza continutul reglementarii actuale, vom face propuneri legislative corespunzatoare, astfel incat aceasta materie sa beneficieze de un cadru juridic adecvat.

coperta4 Echipa de cercetare isi propune, in premiera pentru tara noastra, sa analizeze si prezinte nivelul cunoasterii, nationale si internationale, in materia instrumentelor juridice ce pot fi utilizate pentru solutionarea unitara a problemelor de drept cu care se confrunta instantele judecatoresti. Subiectul propus este de mare actualitate, el figurand de multe ori pe lista criticilor aduse sistemului judiciar român, cu efecte negative asupra înfăptuirii justiţiei în Romania. Proiectul de cercetare se ocupă atât de reevaluarea reglementarii existente, cât şi de propuneri de lege ferenda concrete.


 

 

 

deco