deco
deco

Apeluri deschise - conferinţe

Am dori să vă aducem la cunoștință următoarele apeluri deschise pentru cei interesați să participe la o conferință cu cotație Thomson Reuters. Organizatorii conferințelor enumerate mai jos ne informează că publicațiile editate ca urmare a organizării acestor manifestări științifice sunt indexate în baza de date Thomson Reuters sau își propun să obțină o indexare în această bază de date.

1.
ICESS 2015 - A 13-a Conferință Internațională, organizată pe tema Educației și a Științelor Sociale
Veneția – 13-14 Aprilie 2015


A 13-a Conferință Internațională - ICESS 2015, organizată pe tema Educației și a Științelor Sociale, oferă specialiștilor din lumea academică și cercetătorilor interesați posibilitatea de a se întâlni și disemina rezultatele muncii științifice desfășurate și de a face schimb de idei cu colegii lor din domeniul Științelor Educației al Științelor Sociale.

Lucrările selectate vor fi publicate și supuse unui process de evaluare în vederea indexării în următoarele baze de date: Thomson Reuters, CiteSeerX, Google Books & Google Scholar, EBSCO, SCOPUS, ERA și ProQuest.

Termene
Expedierea lucrărilor: Octombrie 13, 2014
Notificarea acceptării lucrărilor înscrise în programul conferinței: Noiembrie 13, 2014
Expedierea lucrărilor în forma finală și înregistrarea autorilor: Decembrie 13, 2014
Data la care se desfășoară conferința: Aprilie 13 - 14, 2015

Pentru detalii suplimentare accesati: https://www.waset.org/conference/2015/04/venice/ICESS

2.
eLSE 2015 - A 11-a Conferință pe tema eLearning și Software pentru Educație
București, 23 - 24 Aprilie 2015 – Cercul Militar National


Scopul acestei conferințe anuale internaționale este de a oferi instituțiilor academice și de cercetare, precum și corporațiilor, posibilitatea de a-și spori potențialul tehnologic aplicat în mediile de învățare și de a se constitui într-un forum menit să faciliteze schimbul de idei, expunerea rezultatelor activității de cercetare și a realizărilor tehnice din domeniul educației.
Tema centrală a Conferinței eLSE 2015 este "Regândirea educației prin susținerea pilonului de eLearning din Agenda Digitală pentru Europa".
Conferința va avea, printre altele, următoarele paneluri:
1.    Ecosisteme de învățare: perspective privind proiectarea, dezvoltarea și implementarea
2.    Pedagogie și psihologie în noile medii de învățare
3.    Inovații tehnologice în eLearning
4.    Managementul învățării, analiză, asigurarea calității și procese de validare.
5.    Jocuri serioase și predarea prin joc.
6.    eLearning în educația militară.
7.    Dimensiuni sociale, culturale  și etice ale sistemului de eLearning
8.    Bune practice în educația și instruirea on-line.
Abstractele se trimit pe website-ul conferinței PÂNĂ LA DATA DE 28 NOIEMBRIE, 2014. Abstractul trebuie să prezinte în mod clar intențiile autorului în cel puțin 250 de cuvinte.
Lucrările conferinței vor fi accesibile pe site-ul destinat acesteia și vor fi trimise în vederea indexării următoarelor baze de date: CEEOL, PROQUEST, EBSCO și THOMSON REUTERS.
Pentru mai multe informatii, accesati: http://www.elseconference.eu/pages/view?page=call_for_papers

3.
EBES – CONFERINȚA SOCIETĂȚII EURASIA PENTRU ECONOMIE ȘI AFACERI
LISABONA – 8-10 IANUARIE 2015


Oportunități de publicare
Lucrările selectate vor fi publicate în revistele EBES (Eurasian Business Review și Eurasian Economic Review). Revistele EBES sunt publicate de Springer și sunt indexate în Cabell's Directory, Ulrich's Periodicals Directory, RePEc, EBSCO Business Source Complete, ProQuest ABI/Inform, IBSS: International Bibliography of the Social Sciences și EconLit.

Participanții la Conferința EBES 2015 pot solicita includerea lucrărilor lor și în Antologia EBES 2015 (publicație anuală cu ISBN), care conține studii prezentate în cadrul Conferințelor EBES 2015.

Abstractele admise vor fi publicate în Programul Conferinței și în Cartea Abstractelor (cu ISBN). Acestea vor fi distribuite participanților la Conferință. Deși participarea la conferință nu atrage după sine și expedierea unui studiu complet, toate articolele științifice complete vor fi publicate pe CD-ul cu lucrările conferinței. După conferință, participanții își pot expedia lucrările în vederea publicării în Springer Proceedings in Business and Economics.

Lucrările conferinței vor fi supuse unui process de evaluare în vederea indexării în Thomson Reuters - Conference Proceedings Citation Index. Precizăm că Lucrările Conferințelor anterioare - 10th EBES Conference Proceedings și 11th EBES Conference Proceedings - au fost incluse în Conference Proceedings Citation Index. Proceedings-urile conferințelor ulterioare sunt în process de evaluare.

Termene

Termenul limită de trimitere a abstractului: 28 Octombrie, 2014
Confirmare acceptare abstract: 31 Octombrie, 2014
Termen limită de expediere a studiului (opțional): 5 Decembrie, 2014*
Termen limită pentru înregistrarea în programul conferinței: 25 Noiembrie, 2014
Afișarea programului conferinței: 5 Decembrie, 2014
Termen de expediere a lucrărilor pentru revistele EBES și pentru Antologia EBES 2015: 13 Martie, 2015

Taxe          Termen limita: November 25, 2014
 
Taxa standard      300 €
Taxa coautor      250 €
Taxa pentru al doilea studiu     100 €
Taxa de participare (pentru autorii care nu expun lucrari)       250 €

Pentru detalii suplimentare accesați: http://www.ebesweb.org/Conferences/15th-EBES-Conference-Lisbon/Publication-Opportunities.aspx

4.
Conferința Internațională ICCS 2015 în domeniul Științei Computaționale
Reykjavik, Islanda, 1-3 Iunie 2015


Conferința Internațională ICCS 2015 încurajează publicarea unor contribuții originale pe teme specifice domeniului Științei Computaționale; astfel, temele abordate se pot încadra, printre altele, următoarelor direcții de cercetare:

Scientific Computing
Problem Solving Environments
Advanced Numerical Algorithms
Complex Systems: Modelling and Simulation
Hybrid Computational Methods
Web- and Grid-based Simulation and Computing
Parallel and Distributed Computing
Advanced Computing Architectures and New Programming Models
Visualization and Virtual Reality as Applied to Computational Science
Applications of Computation as a Scientific Paradigm
Computational Humanities
Education in Computational Science
Computational Sociology

Termen de trimitere a lucrărilor: 15 decembrie, 2014
 
Notificare privind acceptarea lucrărilor: februarie 15, 2015

Lucrările acceptate se vor publica în Procedia Computer Science (http://www.journals.elsevier.com/procedia-computer-science) și se vor indexa în următoarele baze de date științifice de renume: Scopus, ScienceDirect și Thomson Reuters Conference Proceedings Citation (former ISI Proceedings). După conferință, autorii lucrărilor selectate vor fi întrebați dacă doresc să contribuie la editarea unui număr special al revistei Journal of Computational Science (Factor de Impact: 1.567 http://www.journals.elsevier.com/journal-of-computational-science/).

Conferința ICCS este un eveniment anual, de renume, în domeniul Științelor Computaționale. Această conferință interdisciplinară, pe tema modelări și a simulării fenomenelor din lumea reală, are rolul de a facilita întâlnirea specialiștilor din lumea academică și din ramurile relevante ale industriei de profil. ICCS intenționează să se constituie într-un forum de discuție, menit să disemineze pe plan internațional informațiile din domeniul Științei Computaționale și să evidențieze rolul pe care l-ar putea juca în viitor modelarea și simularea în descoperirile științifice.

Lucrările trimise trebuie redactate în engleză și formatate conform regulilor impuse de Procedia Computer Science; o lucrare nu poate avea mai mult de 10 pagini. Înscrierea unei lucrări presupune prezentarea acesteia de către cel puțin unul dintre autori.

Pentru detalii suplimentare: http://www.iccs-meeting.org/iccs2015/

deco