deco
deco

Conferinte internationale - apeluri deschise 2013

Avem plăcerea de a anunța deschiderea următoarelor apeluri pentru o serie de conferințe internaționale, organizate în domeniul științelor sociale.

1. Conferința EREID 2013
Conferinţa Sustainability Research in the Social and Human Sciences: Why? How? For whom? (Studii de sustenabilitate în domeniul științelor sociale și umaniste: De ce? Cum? Pentru cine?) se va desfăşura în perioada4-5t Aprilie 2013 în Quimper, Franţa
Conferința se adresează cercetătorilor din domeniul științelor sociale și umaniste, care sunt interesați de studierea sustenabilității modurilor de organizare colectivă. Tema încurajează abordări interdisciplinare în următoarele domenii: științe sociale, științe umaniste și științele vieții. Cu toate că, în prezent, se vorbește de o criză ecologică pluridimensională (a se vedea modificările de climă, împuținarea resurselor, dispariția biodiversității etc.), chestiunea sustenabilității este abordată de cercetătorul din domeniul științelor sociale dintr- o perspectivă controversată.
Scopul conferinței este de a oferi tuturor cercetătorilor din domeniile științelor sociale și umaniste (management, economie, sociologie, filozofia științei, științe politice, drept, psihologie etc.) șansa de a dezbate probleme cum ar fi: cum ar trebui abordată sustenabilitatea? Care este rolul și misiunea pe care cercetătorii în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste ar trebui să şi le asume?
 
Pentru mai multe informații, accesați: http://ereid2013.sciencesconf.org/
Persoană de contact: Isabelle Dangeard
Termenul limită de trimitere a abstractelor: 15 Decembrie 2012

-----

2. Conferința ECSS 2013 - Conferința Inaugurală Europeană în domeniul Științelor Sociale
Forumul Academic Internațional în colaborare cu partenerii săi anunță organizarea Conferinței Inaugurale Europene în domeniul Științelor Sociale - 2013, care se va desfășura în perioada 4-7 Iulie 2013, la Hotelul Thistle, Brighton, Regatul Unit al Marii Britanii.
Participanții la eveniment, vor avea ocazia să afle ultimele noutăți în domeniul cercetării, să se adreseze unei audiențe internaționale, să își expună ideile în fața unui aduditoriu receptiv, să stabilească legături noi, să viziteze Regatul Unit, Londra etc. să se alăture unei comunități academice globale.

Tema conferinței: "Societate, mediu înconjurător și încredere: pentru crearea unor sisteme de guvernanță sustenabile."
Pentru detalii, accesați: http://ecss.iafor.org/

-----

3. A Opta Conferință Pan-Europeană în domeniul Relațiilor Internaționale (18 - 21 Septembrie 2013, Varșovia) O singură știință a relațiilor internaționale sau mai multe? Lumi multiple, Crize multiple
Organizatori: Grupul permanent pentru Relații Internaționale în colaborare cu Institutul pentru Relații Internaționale, Universitatea din Varșovia și Asociația Poloneză pentru Studii Internaționale

‘Lumea în criză’ este o expresie pe care o auzim des, mai ales în ultimii ani – fie cu referire la criza din zona euro, fie la criza economică globală ca urmare a colapsului celor de la Lehman Brothers, fie la criza de legitimitate a câtorva state din Nordul Africii și Orientul Mijlociu, fie la criza privind hegemonia SUA sau la modificările climatice şi dezvoltarea (ne)sustenabilă etc. Oricum, specialiştii în REI au acordat prea puţină atenţie acestor chestiuni, în special în privinţa a două aspecte pe care le comportă problema în cauză: (1) a cărui ‘lume’ se află în criză, şi (2) ce este etichetat drept ‘criză’ şi ce nu.
Conferinţa se adresează specialiştilor din următoarele domenii: Studii de arie, Managementul conflictelor, Apărare, Democraţie, Dezvoltare, Diplomaţie, Mediu, Etică, Etnicitate şi Naţionalism, Analiza politicii externe, Studii de gen, Guvernanţă globală, Istorie şi REI, Drepturile omului, Drept, Organizaţii Internaţionale, Economie politică internaţională, Sociologie politică internaţională, Teorie politică internaţională, Teoria relaţiilor internaţionale, Cunoaştere, Migraţie, Studii de securitate.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.sgir.eu/upcoming.php

-----

4. Institutul pentru Drept şi Dezvoltare din cadrul Universităţii din Manchester, în colaborare cu Şcoala de Studii Globale privind Protecţia Mediului, din cadrul Universităţii din Kyoto, organizează Conferinţa “Legal and Development Implications of International Land Acquisitions” [“Achiziţiile internaţionale de terenuri şi implicaţiile acestora în domeniul juridic şi în cel al dezvoltării”].

Conferinţa va avea loc la Kyoto, Japan, 31 May 2013.

Motivul şi Scopul organizării conferinţei
Creşterea, pe scară largă, a numărului de achiziţii de terenuri, precum şi a contractelor de închiriere de terenuri – în zone aflate în curs de dezvoltare, cum ar fi ţările din: Africa, America de Sud, Asia de Sud-Est şi în unele regiuni din Europa de Est – a devenit o problemă globală, care a atras atenţia încă de la începutul anului 2000. Mare parte din dezbateri şi analize au vizat impactul pe care fenomenul de acaparare a terenurilor îl are asupra societăţii şi mediului; în schimb, efectele acestui fenomen asupra domeniului juridic şi asupra dezvoltării au fost abordate prea puţin.

Conferinţa urmăreşte să analizeze achiziţiile de terenuri din perspectiva ‘dreptului şi a dezvoltării’ şi să fixeze cadrul juridic internaţional, naţional şi local prin care acest tip de achiziţii pot fi permise sau restricţionate.

La conferinţă pot participa teoreticienii şi practicienii în domeniu; participanţii pot prezenta studii juridice, lucrări de antropologie juridică, studii privind dezvoltarea, dreptul internaţional şi comparat, istoria dreptului, studii privind drepturile omului, studii culturale juridice şi studii din domeniul economiei politice.

Pentru mai multe detalii, accesaţi: http://www.lawanddevelopment.net/news.php

-----

5. DREPT EUROPEAN
Provocări ale strategiei de securitate internă a UE şi critici aduse acesteia 17 Mai 2013, The University of Abertay Dundee
 
În data de 17 Mai 2013, University of Abertay Dundee va găzdui conferinţa cu tema Challenges and Critiques of the EU Internal Security Strategy [Provocări ale strategiei de securitate internă a UE şi critici aduse acesteia]
Pe lângă problemele bine cunoscute pe care le comportă măsurile de securitate transfrontalieră, strategia de securitate internă a UE a atras atenţia asupra unor chestiuni noi cu privire la cadrul legal de reglementare a problemelor transfrontaliere din cadrul UE. Realităţile politice, economice şi problemele de securitate aflate în continuă schimbare au un impact direct asupra aplicării legislaţiei europene, practicienilor din domeniu şi a persoanelor implicate în infracţionalitatea transfrontalieră. Abordarea unor astfel de probleme va face obiectul celei de a patra conferinţe pe tema studiilor europene şi a securizării transfrontaliere în UE. Conferinţa va avea lor în data de 17 Mai 2013 la University of Abertay Dundee.
Sunt invitaţi să susţină lucrări în cadrul conferinţei studenţi la doctorat, cercetători, cadre universitare, practicieni şi teoreticieni în domeniu, cadre poliţieneşti, persoane specializate în studii de securitate, drept, criminologie, sociologie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale, studii europene, psihologie, management, justiţie şi drepturile omului. Lucrările înscrise în programul conferinţei pot avea maximum 6 000 de cuvinte.
Participanţii la conferinţă pot aborda una din următoarele teme (vă atragem atenţi a că aceste teme sunt date cu titlu informativ, participanţii având posibilitatea de a opta pentru alte teme care se înscriu în domeniul securităţii interne a UE):

-Adaptarea la activitatea de securitate transfrontalieră.
-Crima organizată şi infracţiunile economice în UE.-
-Acţiuni întreprinse de UE pe plan extern în domeniul securităţii.
-Cyber Infracţionalitatea în UE – tehnologii noi, strategii noi de combatere a acesteia?
-Migraţia, justiţia şi drepturile omului.
-Criza economică şi politică din Europa şi aplicarea legii.

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită un abstract de 150 – 200 de cuvinte până la data de 18 ianuarie 2013. Candidaţii ale căror abstracte vor fi selectate în vederea participării la conferinţă vor fi anunţaţi până la data de 1 Februarie 2013. Înscrierile la conferinţă se fac după această dată.

Pentru detalii suplimentare, accesaţi: http://policingandeuropeanstudies.abertay.ac.uk/?page_id=959

deco