deco
deco

Evaluare Instituţională ARACIS

În perioada 17-19 mai 2017, o comisie ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior) va vizita universitatea noastră în vederea evaluării instituționale externe, proces de auditare a calității universitare care se derulează la fiecare 5 ani. Procesul de evaluare instituțională externă a fost declanșat în luna decembrie a anului 2016, prin depunerea unei cereri în acest sens de către universitate. Până în prezent, au fost stabilite de comun acord programele de studii care urmează a fi evaluate (programul de studii “Drept” - învățământ cu frecvență și programul de studii “Administrarea afacerilor” - învățământ cu frecvență) și a fost încheiat contractul de evaluare. De asemenea, universitatea a pus la dispoziția ARACIS documentația de autoevaluare la nivel instituțional și documentația pentru cele două programe de studii selectate. Vă reamintim că la precedenta evaluare instituțională externă (2012), universitatea a obținut calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT.

deco