deco
deco

Finanţarea din fonduri europene a practicii studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Economice prin proiectul FSE POSDRU Pregătire practică pentru competitivitate pe piaţa muncii

Proiectul Pregătire practică pentru competitivitate pe piaţa muncii,  aplicaţie pe programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Axa prioritara 2 – Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, DMI 2.1. Tranzitia de la şcoală la viaţa activă, are ca beneficiar Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti. Partener este Universitatea “Athenaeum”.

Obiectivele Proiectului
Obiectivul general -
dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru studentii din invatamantul economic superior, in scopul cresterii nivelului de calificare si a unei insertii mai rapide pe piata muncii precum si corelarea cunostintelor teoretice cu cele practice. Proiectul vizeaza, corelarea sistemului de formare profesionala cu dinamica pietei muncii, prin activitatile de practica studenteasca desfasurate la unitati economice reprezentative din domeniile de interes.

Obiective specifice:

- efectuarea stagiilor obligatorii de practică stabilite prin curricula pentru un număr de 600 de studenţi de la specializările economice (500 de studenţi aparţinând solicitantului, iar 100 de studenţi aparţinând partenerului in proiect);

- promovarea de parteneriate intre universitate si mediul de afaceri pentru facilitarea tranzitiei studentilor de la scoala la viata activa prin desfasurarea stagiilor de pregatire practică;

- pregătirea şi perfecţionarea profesională a unui număr de 40 mentori din firmele partenere ce vor coopera pentru practica studentilor;

- elaborarea unui ghid metodologic privind tranzitia de la scoala la viata activa cu aplicabilitate in cadrul altor universitati;

- implementarea in universitate a unui sistem de asistare şi coordonare a participării studenţilor la stagiile de practică utilizând un sistem informatizat;

- monitorizarea integrarii studentilor pe piata muncii dupa finalizarea studiilor – un studiu privind integrarea studentilor universitatii pe piata muncii dupa finalizarea primului ciclu Bologna;

- înfiinţarea a 6 firme de exerciţiu dotate corespunzator pentru realizarea unor stagii interne de practica in universitate (5 firme de exercitiu in cadrul organizatiei solicitantului, iar 1 firma de exercitiu in cadrul organizatiei partenerului);

- înfiinţarea unui centru de consiliere si orientare profesionala in cadrul proiectului, pentru absolventii de stiinte economice;

- creşterea gradului de inserţie pe piata muncii a absolvenţilor de ştiinţe economice din cadrul Universităţii “Nicolae Titulescu”.

Rezultate anticipate
R1. Parteneriate nationale cu mediul de afaceri stabilite in vederea imbunatatirii educatiei si formarii profesionale initiale (15)
R2. 800 de studenti sprijiniti in tranzitia de la scoala la viata activa  din care 600 vor efectua stagii de practica in mediul de afaceri sau in firmele virtuale de la solicitant si partener
R3. Personal din intreprinderi cu atributii de tutori formati  (40)
R4. 800 de studenti consiliati, orientati si informati in legatura cu oportunitatile de participare la stagiile de practica si cu cele de angajare dupa finalizarea studiilor
R5. Insertie crescuta a viitorilor absolventi pe piata muncii (50%)
R6. Ghid metodologic pentru tranzitia de la studentie la viata
R7. Aplicatie informatica pentru asistarea si coordonarea participarii studentilor la stagiile de practica R8 – 6 firme de exrcitiu infiintate in cadrul universitatii pentru efectuarea stagiilor de practica in domeniile de licenta
R9. 1 studiu de monitorizare a insertiei studentilor pe piata muncii

Valoarea proiectului
2060481.66 LEI


Grup ţintă

- 800 de studenţi consiliaţi, orientaţi şi care vor efectua stagii de practică în mediul de afaceri sau in cadrul firmelor simulate din cadrul universitatii (din care 600 vor efcetua stagii de practica – 500 de la solicitant si 100 de la partener)

- 40 de tutori/mentori din cadrul firmelor in care se face practica pregătiţi ca formatori\r\n

deco