deco
deco

New Trends in Modelling and Economic Forecast

În baza acordului de parteneriat încheiat între Institutul de Prognoză Economică din cadrul Academiei Române și Universitatea Nicolae Titulescu din București, începând cu anul 2011 s-a organizat workshop-ul internațional New Trends in Modelling and Economic Forecast, ajuns la ediția a doua.

Acest workshop are ca scop prezentarea ultimelor tendințe din domeniul modelării economice și cele mai noi metode utilizate în realizarea prognozelor. Dintre domeniile acoperite, amintim: metode cantitative aplicate în prognoza economică, algoritmi software pentru prognoză, modelare economică. Specialiști din cele două instituții, precum și invitați de renume internațional au posibilitatea să prezinte cercetările în aceste domenii.

Lucrările prezentate sunt analizate de recenzori, asigurând astfel un grad ridicat de calitate, acuratețe și actualitate a cercetărilor trimise. O selecție a acestor lucrări este publicată în volumul aferent conferinței. Pentru o vizibilitate ridicată, volumul conferinței este publicat într-un jurnal indexat în baze de date internaționale (RePEc, DOAJ, Index Copernicus etc.).

Mai multe detalii despre lucrările conferinței de anul acesta, precum și arhiva lucrărilor prezentate la edițiile trecute, se găsesc pe pagina web http://mef.univnt.ro/ . De asemenea, aici se vor găsi și detaliile despre următoarele ediții, informațiile despre condițiile de participare și despre posibilitățile de publicare.

deco