deco
deco

Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale

Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale a încheiat un protocol de colaboare cu Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle.

Vă informăm că între Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, editată de Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale şi Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle, editată de Association Francophone de la Propriété Intellectuelle a fost încheiat un parteneriat de colaborare.

Cu o apariție trimestrială neîntreruptă din anul 2004, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale apare cu susținerea Asociației Române de Dreptul Proprietății Intelectuale și cu sprijinul Universității „Nicolae Titulescu” din București. Este indexată în bazele de date Ebsco, CEEOL și HeinOnline.

Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale (RRDPI) este o publicație dedicată exclusiv studiilor juridice în domeniul proprietății intelectuale, deschisă deopotrivă autorilor români și străini, cercetători, judecători, procurori, avocați, specialiști din instituțiile cu atribuții în protecția proprietății intelectuale, consilieri în proprietate industrială, doctoranzi și studenți care aduc, împreună, contribuții valoroase în înțelegerea și aprofundarea domeniului proprietății intelectuale.

Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle (RFPI) este prima revistă internaţională în limba franceză dedicată proprietăţii intelectuale cu acces liber. Este condusă de Yann Basire, doctor în drept, conferenţiar universitar la Universitatea Haute-Alsace, membru CERDACC (Centrul european de cercetări pentru dreptul accidentelor colective şi catastrofelor) şi membru asociat al CEIPI (Centrul de studii internaţionale de proprietate intelectuală de la Strasbourg, cu o experienţă de peste 50 de ani în acest domeniu) şi de Karlo Fonseca Tinoco, doctor în drept şi avocat. RFPI apare semestrial şi publică în jur de 10 articole în fiecare număr.

Conform protocolului încheiat între cele două reviste, articole ale autorilor români vor putea fi publicate în RFPI, iar articole ale autorilor francezi în RRDPI. De asemenea, reprezentanții celor două reviste au convenit realizarea în comun a unor evenimente (seminarii, conferinţe), dedicate proprietății intelectuale.

deco