CSJESA - Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative

Noi tendinţe în modelarea şi previziunea economică, workshop internaţional

Ca urmare a semnării protocolului de colaborare dintre Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi Institutul de Prognoză Economică, Academia Română, s-a organizat primul workshop internaţional pe tema noilor tendinţe în modelare şi previziune economică.

Evenimentul desfăşurat în perioada 9-10 decembrie 2011 a beneficiat de un comitet ştiinţific internaţional, format din specialişti recunoscuţi în domeniu. Comitetul ştiinţific, prezidat de prof. univ. dr. Lucian-Liviu ALBU, membru corespondent al Academiei Române, a inclus specialişti din mai multe ţări, printre care amintim:

1.    Prof. univ. dr. Tudorel ANDREI, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România.
2.    Prof. univ. Emmanuel HAVEN, School of Management, University of Leicester, UK
3.    Prof. univ. dr. Andreea Iluzia IACOB, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România.
4.    Dr. Marioara IORDAN, Cercetăror ştiinţific 1, Institutul de Prognoză Economică, Academia Română
5.    Lect. univ. dr. Nicolae-Marius JULA, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, România.
6.    Prof. univ. dr. Serghei MĂRGULESCU, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti din Bucureşti, România.
7.    Prof. univ. dr. Bogdan OANCEA, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, România.
8.    Prof. univ.dr. Alexandru OLTEANU, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, România.
9.    Prof. univ.dr. Daniel TEODORESCU, Emory University, Atlanta, Georgia, USA.
10.    Prof. univ. Simona Mihai YIANNAKI, European University, Cyprus.

Lucrările înscrise au primit recenzii pozitive, bucurându-se de aprecierea participanţilor şi a publicului. Dintre materialele prezentate, amintim:

1. CUDA based computational methods for macroeconomic forecasts, Bogdan OANCEA, Tudorel ANDREI, Raluca DRĂGOESCU, recenzori: Daniel TEODORESCU, Simona Mihai YIANNAKI
2. Reshaping international trade statistics: necessity and implications, Serghei MĂRGULESCU recenzori: Daniel TEODORESCU, Tudorel ANDREI
3. The Influence of Business Cycle on Innovation Processes and Competitiveness Dynamics, Lucian-Liviu  ALBU, recenzori: Emmanuel HAVEN, Marioara IORDAN
4. The Credit Policy and its Impact on the Romanian Economy,        Elena PELINESCU, Petre CARAIANI, recenzori: Marioara IORDAN, Tudorel ANDREI
5. Reviving of the Economic Growth. The Romanian Case, Ion GHIZDEANU, Marioara IORDAN, Dana ŢAPU, recenzori: Emmanuel HAVEN, Lucian Liviu ALBU
6. Dynamic Effects of Migrant Remittances on Growth: An Econometric Model with an Application to Southeast European Countries, Mariana BĂLAN, recenzori: Andreea Iluzia IACOB, Nicolae-Marius JULA,
7. Comparative Analysis of Industrial Policy in Romania and EU Members, Brânduşa RADU, recenzori: Marioara IORDAN, Andreea Iluzia IACOB
8. Performances of the Policy and Industrial Competitiveness in Romania in the European Context, Dalina ANDREI, recenzori: Simona Mihai YIANNAKI, Daniel TEODORESCU
9. Romanian Economy’s Competitiveness in European Perspective, Elena PELINESCU, Mihaela Nona CHILIAN, Marioara IORDAN, recenzori: Tudorel ANDREI, Lucian Liviu ALBU
10. Clusters – Tools for Promoting the Economic Competitiveness,   Carmen Beatrice PĂUNA, Tiberiu DIACONESCU, Gabriela BILEVSKY, recenzori: Simona Mihai YIANNAKI, Marioara IORDAN
11. Some Considerations on the Principle of Real and Financial-monetary Sector from Neoclassicism to Keynesianism, Alexandru OLTEANU, Mădălina RĂDOI, recenzori: Bogdan OANCEA, Tudorel ANDREI
12. Modelling of Voting Behaviour in Romania, Nicolae-Marius JULA, recenzori: Lucian Liviu ALBU, Tudorel ANDREI
13. Dynamics of Industrial Structures in the Romanian Regions, Dorin JULA, Nicoleta JULA, recenzori: Lucian Liviu ALBU, Tudorel ANDREI

Dintre avantajele acestui workshop, putem aminti:
•    Vizibilitate naţională şi internaţională prin parteneriatul cu Academia Română
•    Publicarea volumului conferinţei în editură acreditată CNCSIS
•    Îmbunătăţirea activității de cercetare la nivelul Universităţii
•    Posibilitatea publicării şi/sau participării la un workshop internaţional pentru cadrele didactice şi/sau studenţii Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti.