CSJESA - Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative

Vizita Conf. Univ. Richard Pospisil de la Universitatea Palackeho Olomouc la Universitatea “ Nicolae Titulescu”

În cadrul programului Erasmus, în perioada 14.10.2013-18.10.2013, universitatea noastră şi-a deschis porţile pentru a întâmpina vizita conf.univ. Richard Pospisil de la universitatea Palackeho Olomouc în cadrul căreia s-au desfăşurat următoarele activităţi:
– Luni 14.10.2013- întâlnirea cu Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, vizită la Palatul Parlamentului şi turul centrului istoric al Bucureştiului.
– Marţi 15.10.2013- curs Politică fiscală
– Miercuri 16.10.2013- Turul oraşului Bucureşti cu vizitarea Muzeului satului şi Muzeului Cotroceni
– Joi- curs Politică monetară

În decursul vizitei, Universitatea „ Nicolae Titulescu” a avut ocazia să asiste la un schimb educaţional care a avut menirea de a îmbogăţi activitatea noastră Erasmus, la cursurile de Politică fiscală şi monetară asistând atât profesori cât şi studenţi din cadrul universităţii al căror plan de învăţământ prevedea aceste cursuri. Cu această ocazie, aceştia au putut face o comparaţie între stilurile de predare şi modul în care un profesor venit dintr-un  alt sistem universitar poate prezenta informaţia, îmbogăţindu-şi astfel background-ul informaţional. Au avut loc, de asemenea, discuţii libere, schimburi de informaţii şi interculturale.