CSJESA - Centre for Juridical, Economic and Socio-Administrative Studies

Projects

În decursul ultimilor ani, în cadrul C.S.J.E.S.A. au fost implementate proiecte importante finantate din fonduri publice, dar si proiecte finantate de mediul privat de afaceri.

În acest sens, pot fi mentionate urmatoarele proiecte de cercetare-dezvoltare:

– Proiectul Pregătire practică pentru competitivitate pe piaţa muncii,  este o aplicaţie pe programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Axa prioritara 2 – Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, DMI 2.1. Tranzitia de la şcoală la viaţa activă. Beneficiar este Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti iar partener este Universitatea “Athenaeum”. Obiectivul general al proiectului îi reprezintă dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru studentii din invatamantul economic superior, in scopul cresterii nivelului de calificare si a unei insertii mai rapide pe piata muncii precum si corelarea cunostintelor teoretice cu cele practice. Proiectul vizează, corelarea sistemului de formare profesională cu dinamica pieţei muncii, prin activităţile de practică studentească desfăşurate la unitaţi economice reprezentative din domeniile de interes.

– Prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri în perspectiva integrarii în Uniunea Europeana. Masuri de eficientizare a prevenirii si combaterii – contract de cercetare nr. 35/2006, încheiat cu Unitatea Executiva pentru Finantarea Învatamântului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare; echipa de cercetare a fost formata din prof. univ. dr. Traian Dima (Universitatea „Nicolae Titulescu”, director de proiect), prof. univ. dr. Augustin Fuerea (Universitatea „Nicolae Titulescu”), lect. univ. dr. Mihai Adrian Hotca (Universitatea „Nicolae Titulescu”), lect. univ. dr. Norel Neagu (Universitatea „Nicolae Titulescu”) si Alexandru Cristian Marin; rezultatele cercetarii stiintifice s-au concretizat în publicarea lucrarii „Prevenirea si combaterea traficului si consumului de droguri în România”, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2008, Vol. I-Vol. II, ISBN 978-973-1836-89-8

– Procesul penal în România, între celeritate si legalitate (contract de cercetare nr. 727/2007, încheiat cu Unitatea Executiva pentru Finantarea Învatamântului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare); echipa de cercetare a fost formata din prof. univ. dr. Ion Neagu (Universitatea “Nicolae Titulescu”, director de proiect), prof. univ. dr. Carmen Silvia Paraschiv (Universitatea „Titu Maiorescu”), lect. univ. dr. Mircea Damaschin (Universitatea „Nicolae Titulescu”), lect. univ. dr. Mirela Gorunescu (Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”) si Sorin Tanase (Ministerul Justitiei);

– Uniformizarea practicii judiciare si armonizarea cu jurisprudenta CEDO – imperativ al înfaptuirii justitiei Propuneri legislative privind asigurarea unei practici judiciare unitare (contract de cercetare nr. 860/2009, încheiat cu Unitatea Executiva pentru Finantarea Învatamântului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare); echipa de cercetare este formata din prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca (Universitatea „Nicolae Titulescu”, director de proiect), conf. univ. dr. Dan Lupascu (Universitatea “Nicolae Titulescu”), conf. univ. dr. Mircea Damaschin (Universitatea „Nicolae Titulescu”), conf. univ. dr. Beatrice Onica-Jarka (Universitatea „Nicolae Titulescu”);

– Fundamentele dreptului penal al Uniunii Europene (contract de cercetare nr. 27/2010, încheiat cu Unitatea Executiva pentru Finantarea Învatamântului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare); echipa de cercetare este formata din lect. univ. dr. Norel Neagu (Universitatea „Nicolae Titulescu”, director de proiect), cercetator Tudor Avrigeanu (Academia Româna) si prep. univ. dr. Lamya Diana Al-Kawadri (Universitatea „Nicolae Titulescu”);

– Integrarea europeană – scenarii de convergenţă macroeconomică. Evaluări ale costurilor integrării. Proiectul a fost finanţată prin grantul CNCSIS 384 din 2005-2006. Echipa de cercetare pentru programul respectiv a cuprins specialişti din învăţământ şi din practica economică: prof.univ.dr. Nicoleta JULA – director de program, prof.univ.dr. Dorel AILENEI, prof. univ. dr. Viorel CORNESCU, prof. univ. dr. Dorin JULA, conf. univ. dr. Dan CONSTANTINESCU, lect. univ. dr. Elena Nolica DRUICĂ, lect. univ. dr. Zenovia Maria GRIGORE, lect. univ. Mihaela SUDACEVSCHI, asist. univ. Felicia BUCUR, ec. Marius-Nicolae JULA, ş.a.

De asemenea, sunt in desfăşurare proiecte de colaborare cu instituţii de învăţământ ori profesionale, naţionale sau internaţionale, dintre care pot fi amintite

– Parteneriat Team Aviation Solution. Organizaţia non-profit are drept scop promovarea şi diseminarea dreptului aerian, dreptul transporturilor şi elemente de induistrie aeronautică prin organizarea de conferinţe, seminare, workshop-uri, cursuri şi alte tipuri de programe de pregătire profesională, cercuri de lucru, atât în România şi Europa Centrală şi de Est. team Aviation Solution a devenit din ianuarie 2011 partenerul Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti. În acest sens, o serie de evenimente şi programe de pregătire comună au fost şi vor fi organizate în strânsă cooperare. Programele organizate de Team Aviation Solution beneficiază de susţinerea Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), Institutul Internaţional de Drept Aerian şi Spaţial Universitatea Leiden, precum şi de sprijinul Insitutului de Drept Aerian şi Spaţial Universitatea McGill, Asociaţia Europeana de Drept Aerian. La nivel naţional, programele TAS s-au bucurat de suportul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi de o colaborare fructuoasă cu instituţiile din aviaţia civilă.

Projects details