CSJESA - Centre for Juridical, Economic and Socio-Administrative Studies

Scientific events. Projects

 • Promovarea relevanței și a vizibilității internaționale a Universității „Nicolae Titulescu” a fost consolidată prin organizarea de evenimente cu participare internațională la cel mai înalt nivel, printr-o relație consistentă cu instituțiile Uniunii Europene, precum și prin îmbunătățirea mobilității, a cercetării și a internaționalizării programelor de studiu. Universității „Nicolae Titulescu” din București i-a fost acordat Education Awards 2021 pentru România. Aceste premii sunt acordate universităților de prestigiu din țară, facultăților și profesorilor pentru eforturile și contribuția lor la mediul academic și științific din România. Lansate în 2017, Premiile Education Awards recunosc, încurajează și celebrează excelența în domeniul învățământului superior (acordată de British News Agency News247WorldPress). Dintre seminarele, mesele rotunde, conferințele internaționale și alte manifestări științifice, amintim:
  • Universitatea „Nicolae Titulescu” din București a acordat, în data de 6 noiembrie 2017, titlul onorific de Doctor Honoris Causa domnului Koen LENAERTS, profesor al Universității Catolice din Leuven și președinte al Curții de Justiție a Uniunii Europene.
  • În 17-18 mai 2019, a 13-a Conferință Științifică Internațională „Provocări ale Societății Cunoașterii” a fost organizată sub patronajul Președinției Consiliului Uniunii Europene. Cu o tradiție care datează din anul 2007, Conferința Științifică Internațională „Provocările Societății Cunoașterii”, „CKS – Challenges of the Knowledge Society” (CKS), organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, în parteneriat cu Fundația de Drept și Relații Internaționale „Nicolae Titulescu”, Universitatea Complutense din Madrid și Universitatea Deusto din Bilbao, a 16-a ediție urmând să aibă loc în data de 19 mai 2023 http://cks.univnt.ro/cks_2023.html – își propune să ofere specialiștilor din domeniul de cunoaștere al științelor sociale oportunitatea de a se întâlni, de a se cunoaște și de a face schimb de idei.
   În plenul ediției a 13-a, spre exemplu, au luat cuvântul judecători de la Tribunalul Uniunii Europene: doamna judecător Octavia SPINEANU-MATEI, domnul judecător Viktor KREUSCHITZ și domnul judecător Jesper SVENNINGSEN. Au mai luat cuvântul: din partea Universității Deusto din Bilbao, domnul profesor Eric Pardo SAUVAGEOT, precum și reprezentantul Ministerul Afacerilor Externe.
   Pe parcursul celor 15 ediții desfășurate până în prezent, CKS a prilejuit întâlnirea a numeroși cercetători atât din țară, cât și din străinătate (Spania, Germania, Italia, Franța, Ungaria, Macedonia, Croația, SUA, Japonia, Finlanda, Georgia, China, India, Pakistan, Turcia, Grecia, Ucraina, Serbia, Kosovo, Indonezia, Hong Kong etc.), domeniile de interes ale CKS fiind: științele juridice, științele economice, administrația publică, științele politice, studiile europene, relațiile internaționale, acestea reprezentând domenii de pregătire în care Universitatea „Nicolae Titulescu” asigură, prin cele trei facultăți acreditate, studii de licență, master și doctorat. Contribuțiile științifice înscrise în fiecare ediție a CKS, odată parcursă procedura evaluării de către comitetul științific constituit anual, sunt publicate în volumul conferinței, CKS Journal – revistă academică, online. Începând cu ediția a V-a a CKS, proceedings-ul Conferinței are statut de revistă, periodic cu apariție anuală, fiind indexat în prezent în baze de date internaționale: EBSCO-CEEAS Database, DOAJ, Index Copernicus, ProQuest.
  • Parteneriat pentru organizarea școlilor de vară cu Centre International de Formation Européenne („CIFE”) din Franța. CIFE este o instituție de învățământ de prestigiu din Franța, cu o experiență de peste 60 de ani de excelență în activitățile pe care le desfășoară în cadrul programelor universitare și postuniversitare pe care le organizează în domeniul studiilor europene și internaționale. CIFE este una dintre cele șase instituții de excelență care a primit un grant operativ din partea Uniunii Europene în cadrul „Jean Monnet Activities” al programului Erasmus+. Președintele actual al CIFE este dl Herman VAN ROMPUY – președinte emerit al Consiliului European, iar dintre foștii președinți ai CIFE îl amintim pe dl Jean-Claude JUNCKER (fost președinte al Comisiei Europene). CIFE a fost înființat în anul 1954, având sediul în Nisa (Franța), iar de-a lungul timpului au fost deschise diverse sucursale în orașe europene Berlin, Bruxelles, Roma și Istanbul.
   Ajuns deja la a șasea ediție (2017, 2018, 2019, 2021, 2022), programul de vară în limba franceză organizat de Universitatea „Nicolae Titulescu” împreună cu CIFE, este un program foarte apreciat, reprezentanta Universității în relația cu CIFE fiind doamna lector univ. dr. Laura SPĂTARU-NEGURĂ. Dintre profesorii renumiți care au participat în cadrul programului nostru, de-a lungul timpului, amintim în ordine alfabetică, cu titlu de exemplu: prof. univ. dr. François DIEU (Franța), profesor de sociologie la Universitatea Toulouse I (Franța), Director al Centre d’Etudes et de Recherches sur la Police din Franța; prof. univ. dr. Valer DORNEANU (România), profesor de drept la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, Președinte al Curții Constituționale din România; prof. univ. dr. Michel HERMANS (Belgia), profesor de științe politice la Universitatea HEC Liège din Belgia; Mohamed KETATA (Franța), Director regional la Agenția Universitară a Francofoniei pentru Europa de Sud-Est; prof. univ. dr. Raluca MIGA-BEȘTELIU (România), fost cadru didactic, specializarea drept internațional public la Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București, fost membru al Curții de conciliere și arbitraj a OSCE, fost membru al Comisiei Europene contra Rasismului și intoleranței (ECRI), fost judecător ad-hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fost expert al Națiunilor Unite în cadrul grupului de experți numit de Comitetul Drepturilor Omului; prof. univ. dr. Atanas SEMOV (Bulgaria), judecător la Curtea Constituțională din Bulgaria; prof. univ. dr. Evgheni TANCHEV (Bulgaria), avocat general la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, fost judecător la Curtea Constituțională din Bulgaria.
  • La data de 2 noiembrie 2021, în intervalul 16-18, a avut loc la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București – Școala Doctorală DREPT, Masa rotundă cu tema „Importanța și utilitatea jurisprudenței instanțelor Uniunii Europene pentru activitatea de cercetare și tezele de doctorat ale studenților-doctoranzi”, keynote speaker fiind doamna Octavia Spineanu-Matei, judecător român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene începând cu 7 octombrie 2021, anterior acestei date domnia sa fiind judecător la Tribunalul Uniunii Europene. Evenimentul, desfășurat din motive obiective în modul online, a fost transmis din Amfiteatrul 1 al Universității. La eveniment au participat studenți-doctoranzi ai Universității „Nicolae Titulescu” din București, cadre didactice, studenți și studenți-masteranzi ai Universităților „Nicolae Titulescu” din București, „Titu Maiorescu” din București și „Româno-Americană” din București, precum și studenți-doctoranzi și cercetători de la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române. Doamna judecător Octavia Spineanu-Matei a răspuns numeroaselor întrebări ale studenților doctoranzi și ale cadrelor didactice participante la eveniment. Organizatorii evenimentului au fost prof. univ. dr. Viorel ROȘ – directorul Școlii Doctorale a Universității „Nicolae Titulescu”, prof. univ. dr. Augustin FUEREA, conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale și asistent drd. Andreea LIVĂDARIU, membră a Consiliului Școlii Doctorale, eveniment la care au fost prezenți peste 90 de participanți care au apreciat expunerea și răspunsurile doamnei judecător Octavia Spineanu-Matei.
  • SEMINAR „Mărcile – probleme noi (dar) și (mai) vechi ale acestora în dreptul român și în dreptul Uniunii Europene”. În data de 07.02.2020, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București – Școala Doctorală și Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale (editor al Revistei Române de Dreptul proprietății Intelectuale), în colaborare cu doamna Octavia SPINEANU-MATEI, judecător la Tribunalul Uniunii Europene, cu doamna Andreia CONSTANDA, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție și domnul Liviu ZIDARU, judecător la Curtea de Apel București, au organizat la sediul Universității, Amfiteatrul 1, un seminar științific cu tema „Mărcile – probleme noi (dar) și (mai) vechi ale acestora în dreptul român și în dreptul Uniunii Europene”. Seminarul este inclus în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Keynote speaker a fost Dr. jud. Octavia SPINEANU-MATEI – judecător Tribunalul Uniunii Europene; prim redactor șef adjunct Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, iar moderator, Prof. univ. dr. Viorel ROȘ – Universitatea „Nicolae Titulescu” – Director al Școlii Doctorale a Universității „Nicolae Titulescu”; președinte Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale; Director Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale. Au luat cuvântul: Dr. jud. Octavia SPINEANU-MATEI (Aplicarea teoriei neutralizării în examinarea riscului de confuzie; Aspecte practice cu privire la protecția mărcilor slabe; Raportul dintre lipsa distinctivității și caracterul descriptiv al mărcilor, în cazul în care aceste două motive absolute de refuz/anulare sunt invocate împreună); Jud. Andreia Liana CONSTANDA (Protecția familiei de mărci; Folosirea mărcii sub formă care nu alterează caracterul său distinctiv); Lector univ. dr. Liviu ZIDARU (Probleme de competență internațională în materia mărcilor), Dragoș BOGDAN – avocat Baroul București (Semnele tridimensionale: mărci, desene, modele, drept de autor); Mărioara FAIGHENOF – consilier în proprietate industrială (Diluarea distinctivității mărcilor notorii); Prof. univ. dr. Viorel ROȘ – „Frumoasele trezite ale proprietății intelectuale”: semnele indicative (denumirile de origine, indicațiile geografice, specialitățile tradiționale garantate) și raportul lor cu semnele distinctive (mărcile).
 • În decursul ultimilor ani, au fost implementate proiecte importante, finanțate din fonduri publice, dar și de mediul privat de afaceri. Dintre acestea, pot fi menționate următoarele:
  • Implementarea sistemului de garanție-returnare aplicabil pentru ambalajele primare nereutilizabile în conformitate cu art. 10 alin. (5)-(6) din Legea nr. 249/2005 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (grant câștigat prin competiție națională, contract de servicii nr. 267/03.09.2020, beneficiar MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR – M.M.A.P.). Obiectul grantului l-a constituit executarea și furnizarea de către Universitatea „Nicolae Titulescu” din București a unei lucrări pluridisciplinare de cercetare științifică, echipa de cercetare fiind compusă din cadre didactice ale Universității (Director de proiect: Conf. univ. dr. Bogdan MICU; Membrii: Prof. univ. dr. Mihai Adrian HOTCA, Conf. univ. dr. Claudia CLIZA, Conf. univ. dr. Mirela GORUNESCU, Lector univ. dr. Elena ȘTEFAN, Lector univ. dr. Constantin NEDELCU). Managementul deșeurilor este una dintre problemele acute ale societății contemporane. Identificarea soluțiilor pentru optimizarea gestionării acestora reprezintă o preocupare constantă a autorităților publice, a cetățenilor și a actorilor ce își pun amprenta asupra mediului. Una din soluțiile prevăzute de O.U.G. nr. 74/2018, care transpune parțial prevederile Directivei (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, și ale Directivei (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, este implementarea sistemului de garanție-returnare. O.U.G. nr. 74/2018 vizează armonizarea măsurilor naționale pentru a preveni sau a reduce impactul ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje asupra mediului și pentru a asigura funcționarea pieței interne. Conform Directivelor europene, volumul absolut al deșeurilor din statele membre ale UE trebuie să fie redus, reciclarea ambalajelor trebuie să fie promovată pentru a mări rata de valorificare și a facilita tranziția către economia circulară. Sistemul garanție-returnare este menit să determine un impact ecologic cât mai redus, dar pentru ca rezultatele ecologice să fie susținute și de către rezultate economice pozitive, sistemul trebuie reglementat foarte atent și pertinent, iar forma de funcționare efectivă și financiară a acestui sistem să fie eficientă și corect fundamentată. Realizarea lucrării științifice a determinat, printre altele: asigurarea suportului tehnic necesar Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind modalitățile de implementare a sistemului de garanție-returnare aplicabil pentru ambalajele primare nereutilizabile în conformitate cu art. 10 alin. (5)-(6) din Legea nr. 249/2005 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; grăbirea procesului de elaborare a unei Hotărâri de Guvern (H.G. nr. 1074 din 4 octombrie 2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile) pentru conformarea M.M.A.P. Legii nr. 249/2005; crearea premiselor de creștere a ratelor anuale de reciclare/valorificare ce derivă din obligațiile asumate în fața Comisiei Europene. România va beneficia, astfel, de o amprentă mai mică asupra mediului generată de către producătorii ce folosesc ambalaje, cât și de către consumatorii ce folosesc produse ambalate, cu precădere băuturi.
  • Fiscalitatea entităților economice în contextul modificărilor legislative din perioada decembrie 2017 – februarie 2019. Modalități de optimizare fiscală (contract de cercetare științifică nr. 1/1.03.2019, proiect finanțat de mediul privat de afaceri). Obiectul contractului de cercetare l-a constituit executarea și furnizarea de către Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, a unei lucrări de cercetare științifică, echipa de cercetare fiind compusă din cadre didactice ale Universității (Director de proiect: Conf. univ. dr. Maria Zenovia GRIGORE; Membrii: Lector univ. dr. Mariana GURĂU, Lector univ. dr. Cristina MATEI, Lector univ. dr. Mihaela ILIESCU, Lector univ. dr. Andreea STROE). În cadrul acestei lucrări, au fost formulate răspunsuri la următoarele întrebări: Cum se calculează și se declară corect impozitele datorate de o entitate economică? / Care dintre costurile afacerii nu pot fi deduse fiscal sau prezintă un risc fiscal ridicat? / Care sunt principalele reduceri, scutiri, exonerări, facilități fiscale ce pot fi aplicate? / Care sunt termenele de plată ale obligațiilor fiscale și dacă există posibilitatea amânării plății sau a compensării acestora? / Cum ar trebui aliniate politicile comerciale ale entității astfel încât costurile fiscale să fie reduse? / Cum trebuie aleasă structura legală optimă (S.R.L., S.A., P.F.A. etc.) din punct de vedere fiscal?
  • Modificări fundamentale ale legislației aplicabile organizațiilor de transfer de responsabilitate ca urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 (contract de cercetare științifică nr. 1/5.12.2018, proiect finanțat de mediul privat de afaceri). Obiectul contractului de cercetare l-a constituit executarea și furnizarea de către Universitatea „Nicolae Titulescu” din București a unei lucrări pluridisciplinare de cercetare științifică, echipa de cercetare fiind compusă din cadre didactice ale Universității (Directori de proiect: Conf. univ. dr. Claudia CLIZA și Asist. univ. dr. Laura SPĂTARU-NEGURĂ; Membrii: Prof. univ. dr. Augustin FUEREA, Conf. univ. Roxana POPESCU, Conf. univ. dr. Mirela GORUNESCU, Asist. univ. dr. Alina CONEA, Drd. Sandra OLĂNESCU, Drd. Alexandru OLĂNESCU). În cadrul acestei lucrări, au fost formulate răspunsuri la următoarele întrebări: Având în vedere legislația anterioară care reglementa activitatea organizațiilor de transfer de responsabilitate (în continuare OTR-uri), ar putea fi considerate abuzive noile condiții de autorizare a OTR-urilor? / Ar putea OTR-urile cu licențe valide să continue activitatea după data de 01.01.2019? / Ar putea fi considerate abuzive dispozițiile O.U.G. nr. 74/2018 privind relația OTR-urilor cu autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora? / În noile fluxuri stabilite de O.U.G. nr. 74/2018, vor exista cantități de deșeuri de ambalaje care, deși ar avea trasabilitate certă, nu ar putea fi raportate pentru îndeplinirea obiectivelor OTR-urilor, creând un prejudiciu acestora? / În ceea ce privește OTR-urile, ar putea fi considerat că O.U.G. nr. 74/2018 a transpus în mod abuziv dispozițiile (i) Directivei UE 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, și ale (ii) Directivei UE 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje? / Din textele directivelor mai sus menționate și din documentele disponibile, se justifica urgența acestui act normativ pentru a fi reglementat pe calea unei ordonanțe de urgență? / Câte proceduri de infringement pe probleme de dreptul mediului sunt deschise împotriva României și în ce stadiu sunt? / Modificările legislative stabilite prin O.U.G. nr. 74/2018 ar putea conduce la o situație de fapt și de drept care să determine Comisia Europeană să deschidă o nouă procedură de infringement împotriva României? / Care ar fi procedura de urmat, instanța competentă și momentul sesizării acesteia cu o acțiune în contencios administrativ prin care să fie contestate dispozițiile O.U.G. nr. 74/2018? / În măsura în care s-ar constata că O.U.G. nr. 74/2018 ar fi abuzivă, ar putea fi angajată răspunderea (inclusiv penală) a autorităților publice și a funcționarilor publici care au elaborat acest act normativ?
  • Proiectul Pregătire practică pentru competitivitate pe piața muncii este o aplicație pe programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Axa prioritara 2 – Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, DMI 2.1. Tranziția de la școală la viața activă. Beneficiar este Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, iar partener este Universitatea „Athenaeum”. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru studenții din învățământul economic superior, în scopul creșterii nivelului de calificare și a unei inserții mai rapide pe piața muncii, precum și corelarea cunoștințelor teoretice cu cele practice. Proiectul vizează corelarea sistemului de formare profesională cu dinamica pieței muncii, prin activitățile de practică studențească desfășurate la unități economice reprezentative din domeniile de interes.
  • Prevenirea și combaterea traficului și a consumului ilicit de droguri în perspectiva integrării în Uniunea Europeană. Măsuri de eficientizare a prevenirii și a combaterii – contract de cercetare nr. 35/2006, încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare; echipa de cercetare a fost formată din Prof. univ. dr. Traian DIMA (Universitatea „Nicolae Titulescu”, director de proiect), Prof. univ. dr. Augustin FUEREA (Universitatea „Nicolae Titulescu”), Lector univ. dr. Mihai Adrian HOTCA (Universitatea „Nicolae Titulescu”), Lector univ. dr. Norel NEAGU (Universitatea „Nicolae Titulescu”) și Alexandru Cristian MARIN; rezultatele cercetării științifice s-au concretizat în publicarea lucrării „Prevenirea și combaterea traficului și a consumului de droguri în România”, Editura Hamangiu, București, 2008, Vol. I-Vol. II, ISBN 978-973-1836-89-8.
  • Parteneriat Team Aviation Solution. Organizația non-profit are drept scop promovarea și diseminarea dreptului aerian, dreptul transporturilor și elemente de industrie aeronautică prin organizarea de conferințe, seminare, workshop-uri, cursuri și alte tipuri de programe de pregătire profesională, cercuri de lucru, atât în România și Europa Centrală și de Est. Team Aviation Solution (T.A.S.) a devenit, din ianuarie 2011, partenerul Universității „Nicolae Titulescu” din București. În acest sens, o serie de evenimente și programe de pregătire comună au fost și vor fi organizate în strânsă cooperare. Programele organizate de Team Aviation Solution beneficiază de susținerea Organizației Aviației Civile Internaționale (O.A.C.I.), Institutul Internațional de Drept Aerian și Spațial Universitatea Leiden, precum și de sprijinul Institutului de Drept Aerian și Spațial Universitatea McGill, Asociația Europeană de Drept Aerian. La nivel național, programele T.A.S. s-au bucurat de suportul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și de o colaborare fructuoasă cu instituțiile din aviația civilă.
  • Procesul penal în România, între celeritate si legalitate (contract de cercetare nr. 727/2007, încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare); echipa de cercetare a fost formată din Prof. univ. dr. Ion NEAGU (Universitatea „Nicolae Titulescu”, director de proiect), Prof. univ. dr. Carmen Silvia PARASCHIV (Universitatea „Titu Maiorescu”), Lector univ. dr. Mircea DAMASCHIN (Universitatea „Nicolae Titulescu”), Lector univ. dr. Mirela GORUNESCU (Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”) și Sorin Tănase (Ministerul Justiției).
  • Uniformizarea practicii judiciare și armonizarea cu jurisprudența C.E.D.O. – imperativ al înfăptuirii justiției. Propuneri legislative privind asigurarea unei practici judiciare unitare (contract de cercetare nr. 860/2009, încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare); echipa de cercetare este formată din Prof. univ. dr. Mihai Adrian HOTCA (Universitatea „Nicolae Titulescu”, director de proiect), Conf. univ. dr. Dan LUPAȘCU (Universitatea „Nicolae Titulescu”), Conf. univ. dr. Mircea DAMASCHIN (Universitatea „Nicolae Titulescu”), Conf. univ. dr. Beatrice ONICA-JARKA (Universitatea „Nicolae Titulescu”).
  • Fundamentele dreptului penal al Uniunii Europene (contract de cercetare nr. 27/2010, încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare); echipa de cercetare este formată din Lector univ. dr. Norel NEAGU (Universitatea „Nicolae Titulescu”, director de proiect), cercetător Tudor AVRIGEANU (Academia Română) și Prep. univ. dr. Lamya Diana Al-KAWADRI (Universitatea „Nicolae Titulescu”).
  • Integrarea europeană – scenarii de convergență macroeconomică. Evaluări ale costurilor integrării. Proiectul a fost finanțat prin grantul CNCSIS 384 din 2005-2006. Echipa de cercetare pentru programul respectiv a cuprins specialiști din învățământ și din practica economică: Prof. univ. dr. Nicoleta JULA – director de program, Prof. univ. dr. Dorel AILENEI, Prof. univ. dr. Viorel CORNESCU, Prof. univ. dr. Dorin JULA, Conf. univ. dr. Dan CONSTANTINESCU, Lector univ. dr. Elena Nolica DRUICĂ, Lector univ. dr. Zenovia Maria GRIGORE, Lector univ. Mihaela SUDACEVSCHI, Asist. univ. Felicia BUCUR, ec. Marius-Nicolae JULA.
 • Utilizarea platformelor online de cercetare științifică – SpringerLink. Pe parcursul anului 2022, mediul academic al universității a avut acces la platforma SpringerLink, una din cele mai utilizate resurse electronice de documentare științifice din lume. Abonamentul la platforma Springerlink Journals oferă acces la 2399 de reviste de specialitate în text integral, dintre care 1493 de titluri sunt cotate ISI.

Projects details