CSJESA - Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative

Documente 2010

2010 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative
2010 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Ştiinţe Economice
2010 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Drept
2010 – Raportul cercetării Ştiinţifice în Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti