CSJESA - Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative

Documente 2020

2020 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Administrative
2020 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
2020 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Drept
2020 – Raportul cercetarii stiintifice in Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti
2020 – Planul cercetării