CSJESA - Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative

Documente 2019

2019 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Administrative
2019 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
2019 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Drept
2019 – Raportul cercetarii stiintifice in Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti
2019 – Planul cercetării