CSJESA - Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative

Documente 2016

2016 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Administrative
2016 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
2016 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Drept
2016 – Raportul cercetării Ştiinţifice în Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti