CSJESA - Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative

Documente 2017

2017 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Administrative
2017 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
2017 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Drept
2017 – Raportul cercetării Ştiinţifice în Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti