CSJESA - Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative

Documente 2018

2018 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Administrative
2018 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
2018 – Raportul cercetării ştiinţifice la Facultatea de Drept
2018 – Raportul cercetării Ştiinţifice în Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
2018 – Planul cercetării